แนะนำศิษย์เก่า


กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด กับธุรกิจด้านที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ข้ามชาติ