แนะนำศิษย์เก่า


ประธานกรรมการ BSQM Group และประธานคณะกรรมการบริหาร Harvard Asia consulting