สิทธิประโยชน์ของสมาชิก


ส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum fitness center)