กิจกรรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอเชิญร่วมงาน SPU Homecoming 2018 คืนสู่เหย้าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม